top of page

pamagat.proyekto 5

petsa.2023

lungsod.New York

laki.pagpipinta ng mural 500m x 500m

bottom of page