top of page

pamagat.proyekto 02

petsa.2023

lungsod. New York

laki.pagpipinta ng mural 1000m x 200m

bottom of page