top of page

Ipatupad ang Batas sa Garantiya ng
ang Katayuan at Mga Karapatan ng mga Artist para sa lahat ng mga artista, anuman ang nasyonalidad!

projects.
사본 -shutterstock_2129747270.jpg
about.

tungkol sa.

Ang misyon ng DAKA ay itaguyod ang mga karapatan at benepisyo ng mga migranteng dayuhang artista at mga mag-aaral sa kolehiyo ng sining na naninirahan at lumilikha sa South Korea sa pamamagitan ng educational outreach, pakikipagtulungan sa mga legal at arts na organisasyon ng Korea, at bukas na mga channel ng komunikasyon sa lahat ng nauugnay na ahensya ng gobyerno. Ito ay aming paniniwala na ang mga karapatang pangkultura ay mga karapatang pantao, at ang pagtanggap at pagsuporta sa isang lumalagong magkakaibang internasyonal na komunidad ng sining ay gagawing mas malakas at mabait na pandaigdigang kapangyarihan ang Korea.

  • Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
사본 -shutterstock_2129747270-1.jpg
contact.

contact.

  • Facebook
  • Pinterest
  • Instagram

Salamat sa pagsusumite!

Ang aming Tagasuporta

en_salad.jpg
bottom of page